Close
İŞ AKIŞ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

Türkiye uygulama yazılımları pazarı lideri Logo, iş süreçlerini iyileştirmek yeniden yapılandırmak ve kurum genelinde yönetimi belirli standartlar doğrultusunda gerçekleştirmek isteyen şirketler için kolay kullanımlı İş Akış Yönetimi Çözümleri sunmaktadır.

Şirketlerin iş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan İş Akış Yönetimi; iş süreçlerini hızlandırarak, bu süreçlerin daha iyi yönetilmesine yardımcı olur. 

Logo Flow, iş süreçlerini daha yalın ve sistematik bir yapıda organize etmek isteyen, şirket içi/ dışı bilginin doğru, güvenli, hızlı bir şekilde taşınmasını amaçlayan tüm KOBİ ve kurumsal işletmeler için en uygun İş Akış Yönetimi çözümünü sunar.

Müşteri ilişkileri yönetiminden tedarik zinciri sürecine, finans yönetiminden dış ticarete kadar farklı modüller içeren Logo Flow, farklı departmanlar arasındaki iletişimi hızlandırıyor. Böylece üretim, planlama, lojistik, finans ve idari alanlardaki farklı süreçleri kısa sürede elektronik ortama taşıyor.

İş Akış Yönetimi Çözümü Logo Flow İşletmenizin Hangi İhtiyaçlarına Çözüm Sağlıyor?

• Standart İş Operasyonları ve Süreç Yönetimi

• Kaliteli ve Hızlı Bilgi Paylaşımı

• Form Akış Onay ve Takip Sistemi

• Zamanlanmış Görev Yönetimi

• Web Tabanlı Kullanım

• İş Yapma Hızında Artış

• Takım Çalışması Etkinliğinde Artış

• Zaman ve Plan Yönetimi Verimini Artırma

• Logo ERP Yazılımları ile Entegrasyon

Çözümlerimiz ile ilgili detaylı bilgiler için aşağıdaki logoların üzerine tıklayabilirsiniz.