Close

e-Arşiv

Logo e-Arşiv, e-Fatura kapsamındaki ve kapsam dışındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.


e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır. Süreçlerde Hız

Süreçlerde Hız

Logo e-Arşiv, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan  firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.

Veri Erişimi

Veri Erişimi

Verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasını sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

Maliyetlerde  Azalma

Maliyetlerde Azalma

İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar. 


Hızlı Kullanıma Alım

Hızlı Kullanıma Alım

Logo e-Arşiv uygulaması, firmanızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur.


e-Arşiv Danışma Hattı

e-Arşiv Danışma Hattı

Logo e-Arşiv uygulaması hakkında detaylı bilgi, destek veya teklif almak için 0 212 220 00 93 numarasından bize ulaşabilirsiniz.