Close
Collector LOGO ürünleri data’ sını oluşturan kart ve fişlerin; aynı network içerisinde yer alan kaynak server, database ve firmadan, hedef server, database ve firmaya manuel veya otomatik aktarımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş özel bir üründür.

Farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini sağlamaktadır.

Merkezi yönetim ile manuel ve otomatik aktarım parametreleri tanımlanabilir. Birden fazla şablon tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri sağlanabilir. LOGO’ nun GO3, Tiger3 ve Tiger Enterprise ürünleri ile anlık ve tam entegrasyonludur.

LOGO’ nun GO3, Tiger3, Tiger Enterprise ürünleri ile anlık ve tam entegrasyon

Tek merkezden aktarımların yönetimi

Ayrıntılı genel parametre yapılandırılması

Malzeme Yönetimi Veri Aktarımı

Satış ve Dağıtım Modülü Veri Aktarımı

İthalat Modülü Veri Aktarımı

İhracat Modülü Veri Aktarımı

Finans Modülü Veri Aktarımı

Genel Muhasebe Veri Aktarımı

Farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini sağlamaktadır.

Çapraz aktarım parametreleri ile satış siparişi alım sipariş olarak, alım siparişi satış siparişi olarak, çek/senet çıkış, ch fişi çek/senet giriş fişi olarak aktarılabilir. Yine aynı şekilde satın alma/satış irsaliye ve fatura fiş türleri hedef firmaya farklı fiş türü olarak aktarılabilir.

Fişlerde geçen cari hesap, malzeme ve muhasebe hesap kodları parametreye bağlı olarak hedef firmaya değiştirilerek yani farklı kodlar ile aktarılabilir.

Fişlerdeki işyeri no , bölüm no, ambar no ve fabrika hedef firmaya farklı numaralar ile aktarılabilir.

Aktarımı kolaylaştırmak amacı ile aktarımdan önce aktarımı yapılacak kart ve fişler analiz edilir. Hedef firmada bileşenlerin eksik olup olmadığı kontrol edilerek eksik tanımlar eklenir, bu şekilde aktarımında sağlıklı yapılması sağlanmış olur. Böylelikle fiş aktarılmadan önce kart aktarımına gerek duyulmaz. Fiş aktarımı sırasında fişi oluşturan kart ve buna bağlı alt kartlar otomatik olarak hedef firmada yok ise aynı kod ile oluşturulur. Daha sonra fiş aktarımı yapılır.

Merkezi yönetim ile manuel ve otomatik aktarım parametreleri tanımlanabilir. Birden fazla şablon tanımlanarak, farklı parametrelere göre farklı aktarım seçenekleri sağlanabilir.

Aktarım için şablonlarda koşul kısmına istenilen SQL cümleleri yazılarak sınırsız koşul verebilme imkânı sağlar.

Malzeme kartı, cari hesap kartı, sipariş, İrsaliye ve faturalara bağlı arayüz uyarlama ve LOD uyarlama tablolarındaki bilgilerin de taşınması sağlanır.

Fişlerdeki Seri/Lot bilgilerinin taşınıp taşınmaması parametre ile kontrol edilebilir. Buna bağlı olarak hedef firmaya aktarılacak ürünlerin izleme türü “izleme yapılmayacak” olarak aktarılması sağlanır.

Aktarılacak fişlerin muhasebe hesap kodlarının taşınıp taşınmaması parametreye bağlıdır. İstenirse hedef firmadaki muhasebe bağlantı kodlarından atama yapılması da sağlanabilir.

Otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişlerin otomatik olarak aktarım yapılması imkânı sağlanır.

Fişlerin aktarımında parametreye bağlı olarak kaynak fiş numaralarıyla aktarabilir. Ya da hedef firmada numara şablonuna göre fiş numaralarının oluşması sağlanabilir.

Aktarım yapılacak olan her bir fiş ve kart, aktarımdan önce kontrol edilerek aynı kart ve fişin tekrar aktarılması ve böylelikle mükerrer kayıt oluşması engellenir.

Kaynak firmada değiştirilen kartlar ve kaynak firmada değiştirilen veya iptal edilen fişler hedef firmada güncellenir.

Parametreler bağlı olarak, malzeme yönetim fişleri, satın alma fişleri, satış ve dağıtım fişleri ve kasa işlemleri hedef firmaya fiyatsız olarak aktarılabilir.

Logoya aktarımlar Logo Objects ile yapıldığında veri bütünlüğü ve sürüm geçişlerinde sorun yaşanmaması sağlanmıştır.